Välkommen

Välkommen till Neurologen Privatmottagning, Skånes huvudvärksmottagning!

 

 

Om mottagningen

Mottagningen är numera en renodlad huvudvärksmottagning. Mer information under rubriken Neurologen Privatmottagning/Skånes huvudvärksmottagning.

Eftersom behovet är så stort måste man ha remiss från husläkaren eller annan läkare.
Vi har avtal med landstinget och frikortet gäller. Frikort måste tas med vid besöket. 

2019-03-01 Nu har vi möjlighet att ta emot nya remisser igen.

Remiss skickas till:

Neurologen Privatmottagning
Drottninggatan 17, 252 21  Helsingborg