Välkommen

Välkommen till Skåneuro/Neurologen Privatmottagning!

 

 

Om mottagningen

Mottagningen är huvudvärksmottagning men vi tar också emot patienter med rörelsestörningar som Parkinson och essentiell tremor. Mer information under rubriken Skåneuro och Neuologen Privatmottagning/Skånes huvudvärksmottagning.

Eftersom behovet är så stort måste man ha remiss från husläkaren eller annan läkare.
Vi har avtal med landstinget och frikortet gäller. Frikort måste tas med vid besöket då vi ej har samma kassasystem som primärvården. 

OBS! MOTTAGNINGEN ÄR PARFYMFRI!

Remiss skickas till:

Skåneuro/Neurologen Privatmottagning
Drottninggatan 17, 252 21  Helsingborg