Neurologen Privatmottagning startades 2010 av dr Ulf Frejvall, som då tog över en mottagning i Lund. Mottagningen drevs av dr Marcelo Romano under många år. Efter en kort tid i de fina gamla lokalerna flyttades mottagningen till gamla Konviktets lokaler – även de fina och gamla – på Kyrkogatan 19.
Under 2013 kom frågan om att ta över en väletablerad neurologmottagning i Helsingborg och så blev det.

Från 1 april 2014 finns mottagningen på Drottninggatan 17 i Helsingborg.

Här har vår verksamhet sakta förändrats, från en allmän neurologimottagning till en neurologmottagning med ökande mängd huvudvärkspatienter.
Under våren 2017 var huvudvärksdelen så stor att beslut om att helt arbeta med huvudvärk togs och namnet ändrades till Skånes Huvudvärksmottagning.
Detta innebär att vi idag endast tar emot patienter med huvudvärksproblematik.

Att vara inriktad så specifikt på ett ämne ger också möjlighet att delta i den aktuella forskningen, framförallt när det gäller behandling vid huvudvärk, och detta görs i samarbete med både läkemedelsindustrin och andra huvudvärksmottagningar i Sverige och utomlands. Vi har också ett samarbete med prof. Lars Edvinsson i Lund.

Vi ger även botoxbehandling mot kronisk migrän enl PREEMT-protokollet.

Vi som arbetar här är Ulf Frejvall, neurolog, och Britt Frejvall, sjuksköterska, specialistutbildning inom huvudvärksområdet.