Skåneuro Privatmottagning

Neurologen Privatmottagning startades 2010 av dr Ulf Frejvall, som då tog över en mottagning i Lund. Mottagningen drevs av dr Marcelo Romano under många år. Efter en kort tid i de fina gamla lokalerna flyttades mottagningen till gamla Konviktets lokaler – även de fina och gamla – på Kyrkogatan 19.
Under 2013 kom frågan om att ta över en väletablerad neurologmottagning i Helsingborg och så blev det. I april 2014 flyttade mottagningen till Helsingborg. Där har dr Frejvall haft mottagningen fram tills maj 2020.

I maj 2020 tog dr Gürdal Sahin över mottagningen och i juni började även Anna Zenthio sjuksköterska arbeta i teamet.

Mottagningen fortsätter att vara specifikt inriktad, huvudvärk och rörelsestörningar.

Vi arbetar både med botoxbehandling för kronisk migrän men också antikroppsbehandling där vi deltagit i flera studier. Vi fortsätter med forskning både vad det gäller huvudvärk och rörelsestörningar.

 

Vi ger botoxbehandling mot kronisk migrän enl PREEMT-protokollet.

http://botoxpatient.se/kronisk-migran/

Vi som arbetar här är dr Gürdal Sahin,spec i neurologi Anna Zenthio sjuksköterska, dr Ulf Frejvall, spec i neurologi och Britt Frejvall sjuksköterska spec inom huvudvärksområdet.