Skåneuro Privatmottagning

Neurologen Privatmottagning startades 2010 av dr Ulf Frejvall, som då tog över en mottagning i Lund. Mottagningen drevs då av dr Marcelo Romano under många år. Efter en kort tid i de fina gamla lokalerna flyttades mottagningen till gamla Konviktets lokaler – även de fina och gamla – på Kyrkogatan 19.
Under 2013 kom frågan om att ta över en väletablerad neurologmottagning som dr Björn Borre hade i Helsingborg och så blev det.

I april 2014 flyttade mottagningen till Helsingborg. Där har dr Frejvall haft mottagningen fram tills maj 2020.

I maj 2020 tog dr Gürdal Sahin över mottagningen och i juni började även Anna Zenthio sjuksköterska arbeta i teamet.

Januari 2021 flyttade mottagningen till Lund där vi befinner oss nu på Winstrupsgatan 1. Mottagningen har hiss för rörelsehindrade.

Mottagningen fortsätter att vara specifikt inriktad, huvudvärk och rörelsestörningar.

Vi arbetar både med botoxbehandling för kronisk migrän men också antikroppsbehandling där vi deltagit och deltar i flera studier, samt forskning både vad det gäller huvudvärk och rörelsestörningar.

Vi ger botoxbehandling mot kronisk migrän enl PREEMT-protokollet.

http://botoxpatient.se/kronisk-migran/

Vi som arbetar här är dr Gürdal Sahin,spec i neurologi och verksamhetschef och Anna Zenthio huvudvärkssjuksköterska,

dr Ulf Frejvall, spec i neurologi och Britt Frejvall distriktssköterska med specialistutbildning inom huvudvärksområdet.